Calor B.V., handelend onder de naam Gilles, respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG aan ons stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
Gilles verwerkt persoonsgegevens van cliënten en leveranciers, in het kader van de overeenkomsten die wij met u sluiten, indien u bij ons een product of dienst afneemt. Verder verwerken we IP adressen om ervoor te zorgen dat we onze website goed functioneert en om deze te beschermen.

Delen met anderen
Gilles deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Gilles een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Gilles is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gilles verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (IBAN)
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Technische gegevens die nodig zijn om een dienst of product te kunnen leveren.

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vanwege de bedrijfskritische aard van onze dienstverlening, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Wij zijn ons hier van bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van u hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren
Gilles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gilles neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over Firm en de behandelingen die wij bieden. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan info@Gilles.nl.

Cookies en soortgelijke technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies
Gilles gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Gilles maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we u naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Gilles.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Gilles zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Gilles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
(Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018)